Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 550,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
446,000 238,000 0
.name.vn 77,600 47,600 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 308,000 328,900 328,900
.net 319,000 330,000 282,700
.org 341,000 352,000 317,900
.biz 429,000 451,000 372,900
.info 396,000 418,000 383,900
.asia 361,900 372,900 350,900
.mobi 434,500 434,500 434,500
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 922,900 933,900 911,900
.co 966,900 977,900 955,900
.us 258,500 269,500 247,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 867,900 878,900 856,900
.blog 709,500 720,500 698,500

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 273,900 284,900 273,900
.top 291,500 302,500 291,500
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 801,900 790,900 801,900
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 262,900 273,900 262,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.ws 533,500 533,500 533,500
02862744789