Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 550,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
446,000 238,000 0
.name.vn 77,600 47,600 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 308,000 328,900 328,900
.net 319,000 330,000 322,300
.org 341,000 352,000 322,300
.biz 429,000 451,000 405,900
.info 396,000 418,000 476,300
.asia 490,600 501,600 479,600
.mobi 579,700 995,500 568,700
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,268,300 1,279,300 1,257,300
.co 995,500 1,006,500 984,500
.us 350,900 361,900 339,900
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 31,900 889,900 856,900
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,189,100 1,200,100 1,178,100
.blog 995,500 1,006,500 984,500

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 308,000 319,000 308,000
.top 162,800 302,500 162,800
.in 375,100 386,100 375,100
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 920,700 1,117,600 920,700
.online 31,900 933,900 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 346,500 357,500 346,500
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.ws 533,500 533,500 533,500
02862744789